Welkom bij Gastouder Jiska

Gastouderopvang in het buitengebied van Aalten voor kinderen van 0-4 jaar waar we houden van banjeren!

Pedagogisch beleidsplan en kwaliteit

Pedagogisch beleidsplan en kwaliteit

Pedagogisch beleidsplan en kwaliteit

Pedagogisch beleidsplan                                                                                            

De uitgebreide versie van mijn pedagogisch werkplan is hier te vinden.

Net als elke volwassene is ook ieder kind anders. Je broer is anders dan jij, je zus ook. Ondanks dat jullie dezelfde ouders hebben en dezelfde opvoeding hebben gekregen.

Elk mens is uniek. Het is goed zoals je bent. Dat vind ik een belangrijk punt in mijn gastouderopvang. De één loopt snel, een andere kletst je al gauw de oren van het hoofd. De één is een makkelijke slaper, de ander vind slapen zonde van de tijd.

Ik zal kinderen altijd stimuleren in hun ontwikkeling en normen en waarden meegeven zoals we die zelf in ons gezin ook hanteren. We hebben respect voor andere mensen, voor dieren en voor de natuur.

                    

Ik ben een voorstander van kinderen dingen zelf laten proberen, “het lukt niet” – probeer het nog maar een keer. En dan het trotse gezichtje wanneer het toch lukt! Onbetaalbaar. Een bult zelfvertrouwen erbij. “Ik kan het toch!”

Samen spelen, samen delen, ruzie maken, op je beurt wachten, rekening houden met andere kinderen, helpen, troosten, omgaan met conflicten. Daardoor leren hoe de uitwerking van het eigen gedrag is op andere kinderen.

Ik zal proberen de gevoelens van de kinderen, zoals blijdschap, verdriet, woede en angst te verwoorden. Zo leert het kind omgaan met zijn gevoelens, herkent gevoelens van andere kinderen en leer hiermee omgaan.

Kwaliteit                                                                                                                               Sinds 1 januari 2011 moeten gastouders in het bezit zijn van een wettelijk diploma om geregistreerd te mogen worden in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Zonder deze registratie hebben vraagouders geen recht op kinderopvangtoeslag. Dit register is openbaar en in te zien via http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl.

Mijn verzorgende-ig diploma voldoet aan de eisen van het “gastouder-diploma”. In september 2016 heb ik de cursus Kinder-EHBO met goed gevolg afgelegd en hiervan volgt ieder jaar een herhalingscursus. Ook hebben Ramon en ik een Verklaring Omtrent Gedrag afgegeven.

Het gastouderbureau komt een Risico Inventarisatie (RIE) afnemen. Dat houdt in dat onze woning, en met naam de speel- en slaapomgeving van de oppaskinderen wordt gecontroleerd op veiligheid. Ook de GGD steekproefsgewijs de veiligheid van komt werkplek en mijn pedagogische kwaliteiten controleren.

 

Recent Posts

Categories

Archives